начало проектиране узаконяване оферти галерия контакти

Проекти. Нет е екип от проектанти
в сферата на ландшафтната архитектура.
Ние изготвяме общи и детайлни проекти
по част Паркоустройство и благоустройство.
Проектите са приложими за частни,
обществени и промишлени сгради, хотели,
инфраструктурни съоръжения
и обществени паркове.
Изготвяме проектна документация
на всички фази на проектирането.

Проектиране
Ние изготвяме проектна документация за: частни дворове, детски площадки, съоръжения за игра, площади и пешеходни зони, паркова и градинска мебел, градинско осветление, поливни системи, декоративни настилки, моделиране на терена, геопластика, подпорни стени и съоръжения, речни корита, пътища и екопътеки, водни площи, представителни открити пространства, алпинеуми, тематични градини, розариуми, дендрологични експозиции, лесопаркове.

Узаконяване
Всяка община в Република България упълномощава своя общинска структура за съгласуване на проектите по Паркоустройство и благоустройство. За територията на Столична община проектите се съгласуват в Дирекция "Зелени системи" към СО. Всеки архитектурен проект, подлежащ на съгласуване в Дирекция "Архитектура и Градоустройство" задължително трябва да е придружен от предварително съгласуван проект по част Паркоустройство и благоустройство. Подготвената за съгласуване проектна документация се изготвя по критерии на общинската структура и включва техническо проектиране и съпътстващи документи.

С пожелание за
успешно сътрудничество:
Ивайло Гогов

Хостинг от VPSvim Дизайн от ПреПрес
Диря ЕООД, Сoфия 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" #20 тел: 0899434658 e-mail: gogov@gbg.bg
www.proekti.net